آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 7
موضوع‌ها: 7
اعضا: 8
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 0/4
تعداد موضوعات ایجاد شده در هر روز: 0/4
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 0/46
تعداد ارسال‌های هر عضو: 0/88
تعداد موضوعات هر عضو: 0/88
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 0
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: mahmk
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 25%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: هیچ کس (با 0 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: تازه های BIM (با 4 ارسال , 4 موضوع)

محبوب‌ترین ...
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
آموزش رویت تایتل نقشه‌ها (0 پاسخ)
BIM مدلسازی اطلاعات ساختمان (0 پاسخ)
پروتکل بیم (0 پاسخ)
تجسم خلاقانه با BIM (0 پاسخ)
فازبندی پروژه در رویت (0 پاسخ)
استفاده از روش worksharing در رویت Revit (0 پاسخ)
قوانین کلی (0 پاسخ)
استفاده از روش worksharing در رویت Revit (28 بازدید)
آموزش رویت تایتل نقشه‌ها (25 بازدید)
تجسم خلاقانه با BIM (22 بازدید)
BIM مدلسازی اطلاعات ساختمان (21 بازدید)
پروتکل بیم (21 بازدید)
فازبندی پروژه در رویت (20 بازدید)
قوانین کلی (15 بازدید)